Tuyển dụng

Bia Tiệp Cheb beer tuyển dụng Giám đốc Bán hàng đi làm ngay.
Ngành nghề: Bia rượu
Mô tả công việc:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu KPI cho các chi nhánh trong địa bàn phụ trách.
- Xây dựng và phát triển mạng lưới kênh phân phối phù hợp với tình hình thị trường và đối...
Để phục vụ nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, bia tươi Tiệp Cheb Beer tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Bia rượu đi làm ngay.
Thời hạn: 30/06/2017
Ngành nghề: Bia rượu
Mô tả công việc
- Khảo sát, nghiên cứu thị trường Bia rượu...
Do mở rộng quy mô kinh doanh, bia tươi Tiệp Cheb Beer cần tuyển dụng gấp nhân viên Thủ kho đi làm ngay
Ngành nghề: Bia rượu
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/12/2016
Mô tả công việc:
+ Nhập – xuất kho :...
Để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh và mở rộng doanh nghiệp, bia tươi Tiệp Cheb beer tuyển dụng nhân viên Marketing
1, Vị Trí Tuyển Dụng : Nhân viên Marketing
2, Ngành nghề : Bia Rượu
Thời hạn nộp hồ sơ:...
Bia tươi Tiệp Cheb beer tuyển dụng nhân viên Chăm sóc khách hàng
1, Vị Trí Tuyển Dụng : Nhân viên Chăm sóc khách hàng...

Trang