Khuyến mại 2019

Nếu như Cheb Beer đã trở nên quá quen thuộc với người sành bia tại Tiệp “bia là chất lượng cuộc sống”, thì tại Việt Nam Cheb Beer là một khám phá mới trên hành trình đi tìm một hương vị mới.
  • Khám phá vị giác tuyệt vời của một loại bia có phương thức truyền thống lâu đời từ Cheb, thành phố có lịch sử nấu bia gần 700 năm tại Tiệp Khắc.
  • Thỏa mãn với hương vị đậm đà và vị đắng dịu đặc trưng của Cheb Beer.